Показване на единствения резултат

TRC

Центробежна версия на модела топловъздушни апарати TR, може да се приложи във въздуховодни системи, разполагаем напор на вентилатора от 60 до 300 Pa.

Продуктов код: TRC