Аграрни приложения 

Има 4 продукта.

Отоплител за оранжерии от стъкло с директно изгаряне на газ Код Топл. мощност Дебит на топъл въздух       Дължина на възд. потокЕл. консумацияКонсумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) Звуково ниво Тегло ECO75 75 kW 5200 m³/h 40 m 550 W 7,9 m³/h 3,1 kg/h 79 dBA 45 kg ECO100 100 kW 5200 m³/h 40 m 550 W 10,6 m³/h 4,1 kg/h 79 dBA...

Отоплител с директно изгаряне на газ или нафта Код Топл. мощност Дебит на топъл въздух          Дължина на възд. потокЕл. консумацияКонсумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31)Звуково нивоТеглоDXA75 75 kW 6000 m³/h 40 m 550 W 7,9 m³/h 5,9 kg/h 79 dBA 40 kg DXA100 100 kW 6000 m³/h 40 m 550 W 10,5 m³/h 7,9 kg/h 79 dBA 40 kg...

Отоплител с индиректно изгаряне, за птицеферми Термична мощност Мин. топл. мощност Дебит на топъл възд.          Дължина на възд. поток Консумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) Звуково нивоТегло  83 kW76 kW 8000 m³/h45 m8,8 m³/h 6,6 kg/h 68 dBA 150 kg

Отоплител за птицеферми, за инсталиране извън помещението Ном. топл. мощност Ефективност при макс. мощност Дебит на възд.       Ел. консумация Консумация на газ- метан (G20) Консумация на газ- пропан (G31) 76 kW 91,5% 8000 m³/h 900 W 8,8 m³/h 6,6 kg/h

Покажи 1 - 4 от общо 4 продукта

Нагоре