Показване на 1–12 от 18 резултата

DIM 2 ZONES ErP

Хидравлично зониращо табло за системи с две зони.

Хидравличен колектор-сепаратор, две електронни помпи с ниска консумация и електронна платка.

DIM 3 ZONES ErP

Хидравлично зониращо табло за системи с три зони.

Хидравличен колектор-сепаратор, три електронни помпи с ниска консумация и електронна платка.

DIM A-2BT ErP

Хидравлично зониращо табло за смесени системи с 2 нискотемпературни и 1 високотемпературна зони.

Хидравличен колектор-сепаратор, три електронни помпи с ниска консумация, два смесителни вентила и електронна платка.

DIM A-BT ErP

Хидравлично зониращо табло за смесени системи с 1 нискотемпературна и 1 високотемпературна зона.

Хидравличен колектор-сепаратор, две електронни помпи с ниска консумация, един смесителен вентил и електронна платка.

Декоративна решетка за изсушител

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Изсушител

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане