TRC

Центробежна версия на модела топловъздушни апарати TR, може да се приложи във въздуховодни системи, разполагаем напор на вентилатора от 60 до 300 Pa.

КодМакс. топлинна мощностМин. топлинна мощностЕфек-ст при макс. мощностЕфек-ст при мин. мощностМакс. дебит на топъл въздух
Хориз. въздушен поток (max)
TR24C23,9 kW15,6 kW92,1 %89,1 %3000 m³/h16 m
TR28C27,7 kW18,3 kW92,3 %89,5 %3000 m³/h16 m
TR40C39,9 kW26,6 kW91,7 %88,7 %4000 m³/h22 m
TR50C49,5 kW32,3 kW91,6 %88,4 %5000 m³/h26 m
TR60C59,5 kW38,7 kW91,5 %88,0 %6000 m³/h28 m
TR80C75,9 kW47,1 kW91,5 %88,0 %7500 m³/h30 m
TR100C100,7 kW65,4 kW91,5 %89,0 %9000 m³/h30 m
TR125C123,1 kW80,6 kW91,5 %89,5 %12000 m³/h30 m
TR150C145,5 kW94,0 kW91,5 %89,5 %13500 m³/h30 m

TRC

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Центробежната версия на модела топловъздушни апарати TR може да се приложи във въздуховодни системи (с възмож-ност за присъединяване към смукателната или нагнетателната страна на апарата). Всички мощности на апарата могат да бъдат поръчвани с напор на въздуха от 60 Pa до 300 Pa, в зависимост от специфичните условия на приложимост.

-Здрав и надежден
-Едностепенна горелка и вентилатор
-Връзка с въздуховод или във вариант с напорна решетка
-Хоризонтален или вертикален монтаж
-Разполагаем напор до 300 Pa
-9 мощности
-Специален фланец за въздуховод.

Нагоре