TRC

TRC

Центробежна версия на модела топловъздушни апарати TR, може да се приложи във въздуховодни системи, разполагаем напор на вентилатора от 60 до 300 Pa.

КодМакс. топлинна мощностМин. топлинна мощностЕфек-ст при макс. мощностЕфек-ст при мин. мощностМакс. дебит на топъл въздух
Хориз. въздушен поток (max)
TR24C23,9 kW15,6 kW92,1 %89,1 %3000 m³/h16 m
TR28C27,7 kW18,3 kW92,3 %89,5 %3000 m³/h16 m
TR40C39,9 kW26,6 kW91,7 %88,7 %4000 m³/h22 m
TR50C49,5 kW32,3 kW91,6 %88,4 %5000 m³/h26 m
TR60C59,5 kW38,7 kW91,5 %88,0 %6000 m³/h28 m
TR80C75,9 kW47,1 kW91,5 %88,0 %7500 m³/h30 m
TR100C100,7 kW65,4 kW91,5 %89,0 %9000 m³/h30 m
TR125C123,1 kW80,6 kW91,5 %89,5 %12000 m³/h30 m
TR150C145,5 kW94,0 kW91,5 %89,5 %13500 m³/h30 m

Центробежната версия на модела топловъздушни апарати TR може да се приложи във въздуховодни системи (с възмож-ност за присъединяване към смукателната или нагнетателната страна на апарата). Всички мощности на апарата могат да бъдат поръчвани с напор на въздуха от 60 Pa до 300 Pa, в зависимост от специфичните условия на приложимост.

-Здрав и надежден
-Едностепенна горелка и вентилатор
-Връзка с въздуховод или във вариант с напорна решетка
-Хоризонтален или вертикален монтаж
-Разполагаем напор до 300 Pa
-9 мощности
-Специален фланец за въздуховод.

Нагоре