АМАКС ГАЗ е национален оторизиран сервиз на уреди и съоръжения на:

IMMERGAS

Газови котли и бойлери, термосоларни системи, термопомпени агрегати и хибридни системи

HYDROTHERM ™

Стенни газови котли, търговска марка на IMMERGAS

ITALKERO

Газови конвектори, газови камини и декоративни отоплители за дома и градината

WINTERWARM

топловъздушни газови апарати за индустриални и аграрни приложения

ALKE

Керамични и тръбни инфрачервени отоплители

GECA

Битови и индустриални газови детектори, електромагнитни вентили, стабилизатори и филтри

PIETRO FIORENTINI

Газови регулатори и стабилизатори, системи за одориране на горими газове

CONVESA

Системи за колективно димоотвеждане


Нагоре