Показване на 3 резултата

Стаен хигро-термостат

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане. Използва се в комбинация с MAGIS HERCULES ErP.

Стаен хигростат

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

190.00 лв.