Решения за индустрията
Решения за индустрията

Повече, отколкото очаквате

Чрез структурен подход към въпросите на производството и енергоспестяването за всяка нова система, сграда или производствена дейност, ние предоставяме възможността за изпълнение на проекти с по-високи стандарти за устойчивост и енергийна ефективност.

Нaшата цел не е да прилагаме предварително определени решения, а по-скоро да се изправяме пред всеки нов проект със следните амбициозни цели от самото начало:

  • Намиране на най-ефективното и оптимизирано решение
  • Намаляване на загубите на енергия
  • Намаляване на отпадъците и вредните емисии
  • Оптимални резултати във времето
Решения за индустрията

Решения според вашите нужди

Фокусирайки се върху целия жизнен цикъл на енергийната система, ние ще извървим с вас целия път от първоначалната концепция и препоръка за оптимизирано индивидуално решение, до анализа, оценката и икономическата обосновка.

Решения за индустрията

Дистанционно управление и обслужване

Нашето портфолио обхваща както цялостни решения с високоефективни системи, така и компоненти от техниката на управление и дистанционно обслужване, приложими за производствени предприятия, обществени и административни сгради.

Решения за индустрията

Приложение навсякъде

Независимо дали е частна сграда, хотел, банка, училище или държавна институция, нашият комплексен процес от услуги осигурява създаването на устойчиви във времето енергийни системи, които да отговарят на обществените нужди и в същото време са в синхрон с функционалната ефективност, бюджета и съответната поддръжка.