Хибридните термопомпи IMMERGAS са идеалното решение за нови жилища с интегрирани системи за отопление, охлаждане и битова гореща вода в съответствие със стандартите на европейските регламенти, относно използването на възобновяеми енергийни източници. Те са проектирани за комбиниране с термопомпи, соларни и фотоволтаични системи, с намалени изисквания към пространството, което ги прави подходящи за малки и големи апартаменти и къщи.

Показване на 6 резултата

VICTRIX HYBRID

Хибридна термопомпа за отопление и битова гореща вода

7,400.00 лв.

VICTRIX HYBRID PLUS

Хибридна термопомпа за отопление и битова гореща вода

7,500.00 лв.

SUPER TRIO

Компактен инсталационен комплект с 250 л. бойлер, инерционен акумулатор и зонираща груп

7,199.00 лв.

TRIO PACK HYBRID

Хибридна термопомпа с бойлер 160л., инерционен акумулатор и зонираща група

Хибридните термопомпи

Хибридните термопомпи, които комбинират термопомпа и газов котел, представляват едно от най-иновативните решения в областта на термотехниката. Тази система ефективно съчетава две различни технологии, за да оптимизира потреблението на енергия и да увеличи ефективността на отоплението в различни климатични условия.

Основният компонент на хибридната система е термопомпата, която използва енергията от околната среда (въздуха) за генериране на топлина. Тя работи на принципа на прехвърляне на топлина от въздуха към отоплителната система на сградата. Термопомпите са изключително ефективни при умерени температурни амплитуди и могат да осигурят значително количество топлина, използвайки малко количество електричество.

Когато външните температури са твърде ниски и ефективността на термопомпата намалява, системата автоматично превключва към газовия котел. Газовият котел е способен бързо да генерира висока температура, осигурявайки надеждно и ефективно отопление в студените дни.

Хибридните системи разполагат с интелигентни контролни системи, които управляват автоматичното превключване между термопомпата и газовия котел. Тези системи следят външните температури и вътрешните топлинни нужди на сградата, за да определят кой компонент да бъде използван за максимална ефективност и комфорт, в резултат на това, хибридните термопомпи предлагат едно от най-ефективните и гъвкави решения за отопление на съвременния пазар, адаптиращи се към различни климатични условия и енергийни изисквания.

Сезонният коефициент на производителност (SCOP) е разширение на концепцията на COP, като взема предвид ефективността на системата през целия отоплителен сезон. SCOP се изчислява като средно аритметично на ефективността на системата при различни външни температури, които са характерни за отоплителния сезон. Този показател дава по-реалистична картина за ефективността на системата в реални условия.

Сезонното съотношение на енергийна ефективност (SEER) е аналогично на SCOP, но се прилага за оценка на ефективността на системата при охлаждане. SEER измерва средната ефективност на системата за охлаждане през целия охладителен сезон и се изчислява като съотношението между общото количество произведена охладителна енергия и общото количество използвана електрическа енергия за същия период.

Енергийната ефективност на хибридните термопомпи може да бъде повлияна от различни фактори:

  • Външни Температури: Ефективността на термопомпата варира в зависимост от външните температури. При по-ниски температури ефективността намалява, което води до по-често включване на газовия котел.
  • Изолация на Сградата: Добрата изолация може значително да намали енергийните нужди на сградата, което допринася за по-висока обща ефективност на системата.
  • Настройки и Управление на Системата: Интелигентното управление и правилните настройки на системата са от съществено значение за оптимизиране на ефективността.
  • Поддръжка и Състояние на Системата: Редовната поддръжка и доброто състояние на компонентите на системата са ключови за поддържане на висока ефективност.

Хибридните термопомпи представляват многофункционално решение, което намира приложение в различни области, включително отопление, охлаждане и производство на топла вода. Тяхната гъвкавост и ефективност ги правят подходящи за широк спектър от нужди.

Отопление или Охлаждане с Хибридна термопомпа, а може и двете!

Отоплението с хибридна термопомпа представлява едно от най-модерните и ефективни решения за осигуряване на комфорт в дома, подходящо за широк спектър от нужди. Тази иновативна система комбинира две технологии – електрическа термопомпа и газов котел, което я прави изключително гъвкава и ефикасна в различни климатични условия. Нека разгледаме по-подробно защо отоплението с хибридна термопомпа е толкова привлекателно за домакинствата в България.

Адаптивност към климатични условия

Едно от основните предимства на хибридната термопомпа е способността ѝ да се адаптира към външните температури. През по-топлите месеци, когато нуждата от отопление е минимална, системата използва електрическата термопомпа за охлаждане на помещенията. В периоди с по-ниски температури, когато ефективността на електрическата термопомпа намалява, автоматично се активира газовият котел, който осигурява необходимото топлинно комфортно ниво в дома.

Енергийна ефективност и икономии

Хибридната термопомпа е изключително енергийно ефективна, тъй като използва въздуха от околната среда за отопление на помещенията. Това води до значителни икономии на разходите за енергия в сравнение с традиционните отоплителни системи. Газовият котел се използва само в условия, при които електрическата термопомпа не може да работи с максимална ефективност, което допълнително оптимизира разходите за отопление.

Устойчивост и екологичност

Използването на хибридна термопомпа допринася за намаляване на въглеродните емисии, тъй като голяма част от енергията, необходима за отопление, се генерира от възобновяеми източници. Това прави системата изключително подходяща за домакинства, които ценят устойчивостта и искат да намалят своята екологична следа.

Гъвкавост и комфорт

Хибридната термопомпа предлага високо ниво на гъвкавост, като позволява на потребителите да контролират и настройват температурата в дома си според личните си предпочитания. Системата осигурява равномерно разпределение на топлината в помещенията, което допринася за по-висок комфорт и удовлетворение от живота в дома.

Въпреки че инвестицията в хибридна термопомпа може да изглежда значителна в началото, дългосрочните ползи от нейното използване – енергийни икономии, увеличен комфорт, намалено въздействие върху околната среда – я правят изключително привлекателна опция за отопление на дома. Технологията на хибридните термопомпи продължава да се развива, като предлага все по-ефективни и достъпни решения за съвременните домакинства.

Уют и топлина в хибридната термопомпа Magis Combo V2. Всичко за хибрдините системи при нас!
Охлаждане с хибридната термопомпа Magis Combo

Охлаждането на дома през горещите летни месеци е съществена част от осигуряването на комфорт и благополучие на домакинствата. В тази връзка, иновативните решения за климатизация набират все по-голяма популярност сред потребителите, търсещи ефективност и екологичност. Един от най-модерните и ефикасни методи за охлаждане на дома е използването на хибридна термопомпа, като нашият модел Magis Combo предлага отлично решение в тази категория.

Magis Combo е хибридна термопомпа, която комбинира в себе си високата ефективност на електрическата термопомпа с надеждността и мощността на газовия котел. Тази иновативна комбинация позволява на системата да предложи оптимално охлаждане през летните месеци, като същевременно гарантира възможност за ефективно отопление през зимата.

Как функционира хибридната термопомпа за охлаждане?

През летния сезон Magis Combo използва електрическата термопомпа за извличане на топлината от вътрешността на помещението и нейното освобождаване навън. Този процес не само охлажда въздуха в дома, но и го пречиства и освежава, като по този начин създава приятна и здравословна атмосфера за обитателите на дома.

Предимства на Magis Combo за охлаждане:

  • Енергийна ефективност: Благодарение на иновативната си технология, Magis Combo осигурява висока енергийна ефективност при охлаждане, което води до значителни икономии на разходите за електроенергия.
  • Екологичност: Използването на електрическата термопомпа за охлаждане намалява нуждата от изкопаеми горива и допринася за намаляване на въглеродните емисии.
  • Комфорт: Системата предлага бързо и ефективно охлаждане, което гарантира оптимален комфорт в дома дори при най-високите летни температури.
  • Гъвкавост: Magis Combo може лесно да се интегрира в съществуващите отоплителни и охлаждащи системи на дома, предлагайки удобно и гъвкаво решение за всеки дом.

Изборът на Magis Combo за охлаждане на дома предлага не само върхова ефективност и комфорт, но и подчертава ангажимента към устойчиво потребление и грижа за околната среда. Тази хибридна термопомпа е идеалното решение за тези, които търсят иновативни, ефикасни и екологични методи за климатизация на своя дом.

Производството на топла вода в домакинствата е съществен аспект от ежедневието, който често се асоциира с високи разходи за енергия и значително въздействие върху околната среда. В този контекст, иновативните решения за енергийна ефективност набират популярност, като сред тях се откроява технологията на хибридните термопомпи. Компанията Immergas предлага модерно и иновативно решение с модела Magis Combo, което оптимизира производството на топла вода, като същевременно намалява енергийните разходи и екологичния отпечатък.

Хибридната термопомпа е проектирана да съчетава в себе си ефективността на електрическата термопомпа с надеждността и мощността на газовия котел. Тази комбинация позволява на системата да работи в различни режими в зависимост от външните температури и конкретните нужди на домакинството за топла вода. В периоди с меки климатични условия, електрическата термопомпа е изключително ефективна за загряване на водата, използвайки минимално количество електроенергия. Когато температурите паднат и ефективността на термопомпата намалее, системата автоматично превключва на газовия котел, който осигурява необходимата мощност за бързо и ефективно загряване на водата.

Използването на хибридната термопомпа Magis Combo за производство на топла вода предлага редица предимства. На първо място, това е значителната икономия на енергия, която води до намаляване на месечните разходи за електроенергия и газ. Второ, системата е екологично чиста алтернатива, която допринася за намаляване на въглеродните емисии и защита на околната среда. Освен това, хибридната термопомпа гарантира висок комфорт и непрекъснат достъп до топла вода, дори при интензивно използване или в условия на ниски външни температури.

Технологията на Immergas и моделът Magis Combo представляват иновативно решение за всеки дом, търсещ ефективен и устойчив начин за производство на топла вода. С тази система, домакинствата могат да се насладят на комфорт и топлина, като същевременно допринасят за опазването на планетата и намаляването на енергийните си разходи.

MAGIS COMBO V2 – Върхова иновация в хибридните термопомпи: Съчетание на термопомпа и кондензационна технология

MAGIS COMBO V2 представлява последно поколение хибридна термопомпа, разработена за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода (БГВ), оборудвана с интегриран кондензационен блок. Този модел е специално проектиран да отговори на изискванията за висока производителност при различни натоварвания, благодарение на широкия диапазон от мощности, в който се предлага – от 4 до 16 kW. Хибридната термопомпа Magis Combo V2 е достъпна в еднофазни версии за моделите с мощност 4, 6 и 9 kW, използващи хладилен газ R32, както и в еднофазни и трифазни версии за моделите с мощност 12, 14 и 16 kW, които работят с хладилен агент R410A.

Тази иновативна система е разработена с цел да осигури оптимална ефективност и интелигентно управление на енергийните ресурси в дома, като по този начин предлага устойчиво и икономически ефективно решение за модерните домакинства. Съчетанието от напреднала термопомпена и кондензационна технология гарантира висока производителност и надеждност, дори при най-високите натоварвания, като по този начин MAGIS COMBO V2 се утвърждава като предпочитан избор за потребителите, търсещи иновативни решения за отопление и охлаждане на своите домове.

MAGIS COMBO V2: Съвършенство в компактност, енергийна ефикасност и функционалност за модерния дом

MAGIS COMBO V2 се отличава със своите компактни размери, които предлагат изключителни възможности за енергоспестяване в сравнение с традиционните кондензационни котли. Благодарение на впечатляващата си енергийна ефективност, тази хибридна термопомпа е идеално решение за новопостроени жилища, проектирани съгласно най-новите стандарти за топлоизолация. Тя представлява превъзходен избор за замяна на остарели котли, работещи в средно и високотемпературен режим, като осигурява възможност за достигане на температури за отопление до 80 °C.

MAGIS COMBO V2 в комбинираната си версия разширява функционалността си чрез интеграция с обемни бойлери, предварително подгряващи водата. Това отваря вратата за включване на слънчева енергия в процеса на производство на битова гореща вода, като допълнително увеличава енергийната ефективност на системата. Възможността за добавяне на комплект със соларен термосензор предлага допълнителна гъвкавост и оптимизация на енергийните ресурси, правейки MAGIS COMBO V2 перфектния избор за домакинства, стремящи се към максимална ефикасност и устойчивост.

Хибридна термопомпа, висока енергийна ефективност съчетана с отлично качество и дизайн. Хибридна система нова поколение

Защо да инвестирате в хибридна термопомпа!

ПО-ВИСОКА СТОЙНОСТА НА ИМОТА
MAGIS COMBO V2 е иновативна система, която предлага значително подобрение на енергийния клас на новопостроени и съществуващи по-стари сгради. Тази технология не само увеличава стойността на жилищната площ на квадратен метър, но и осигурява бърза възвръщаемост на инвестициите благодарение на своята висока енергийна ефективност.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА - СПЕСТИ ПАРИ
Съвместимостта на MAGIS COMBO V2 с фотоволтаични системи позволява на домакинствата да използват безплатната слънчева енергия, което води до допълнителни икономии на електроенергия и подчертава ангажимента към устойчивото използване на ресурси.

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ
Специално проектираната за студени климатични условия, хибридната система MAGIS COMBO V2 предлага ефективна защита от замръзване. За успешната ѝ инсталация са необходими квалифицирани монтажници с F-GAS сертификация, които гарантират правилното и безопасно свързване на системата.

ИНТЕГРИРАНА СМАРТ ТЕХНОЛОГИЯ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Интегрираната интелигентна електроника в MAGIS COMBO V2 позволява на кондензния котел и термопомпата да работят заедно за намаляване на потреблението на енергия с до 50%. Системата автоматично определя кой компонент да бъде активиран в зависимост от външните температури и потребностите на инсталацията, като по този начин оптимизира използването на възобновяеми енергийни източници през различните сезони.

Спести пари, по-висока стойност на имота с хибридната термопомпа! Magis Combo - нова технология, с която ще стептиш до 40% от месечните разходи за електричество и газ!

ПРИМЕР ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА COMBO V2 ПРИ СМЯНА НА СТАРА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ

Схема на Magis Combo V2

Инсталацията на COMBO V2 е възможна и при замяна на съществуващ газов котел в системи с конвектори или радиатори, работещи на средна температура.

MAGIS COMBO V2 ефективно управлява трипътни вентили за отопление чрез излъчващи панели и радиатори, както и за охлаждане с помощта на конвектори.

Отоплителен Режим

MAGIS COMBO V2 се активира по заявка от системата. Ако необходимото време за достигане на зададената мощност е по-дълго от предвиденото, се задейства газовият кондензационен блок.

Охлаждащ Режим

Термопомпата на MAGIS COMBO V2 се включва автоматично при заявка за охлаждане от определена зона, използваща охлаждащ конвектор.

Режим за Битова Гореща Вода

Подаването на битова гореща вода (БГВ) с MAGIS COMBO V2 се осъществява благодарение на газовия кондензационен блок.

Важно: За правилната работа на вътрешната система се изисква минимален обем вода от 30 литра. Ако не може да се осигури този минимум, е препоръчително да се добави инерционен акумулатор.

А, МОЖЕ БИ ТЪРСИШ РЕШЕНИЕ "ВСИЧКО В ЕДНО"...?
Отопление, охлаждане и битова гореща вода

SUPER TRIO Отопление, охлаждане и битова гореща вода – „всичко в едно”

SUPER TRIO: Интегрирано решение за комфорт през всички сезони

SUPER TRIO предлага ефективно отопление през зимните месеци и освежаващо охлаждане през летния сезон, като същевременно гарантира наличието на битова гореща вода през цялата година благодарение на вградения 250-литров обемен бойлер. Това решение е специално разработено за големи апартаменти и вили, улесняващо интеграцията на възобновяеми енергийни източници в нови или реновирани инсталации.

Със своята хидравлична група и обемен бойлер от 250 литра, SUPER TRIO е оптимизирано за сгради с разделена отоплителна система на до две зони, предлагайки висок санитарен комфорт. Системата е съвместима с хибридната термопомпа MAGIS COMBO PLUS V2, които са налични в мощности от 4, 6 и 9 kW и използват хладилен агент R32, за ефективно и екологично отопление и охлаждане.

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМФОРТ ЗА ДОМОВЕ С МНОГОЖЕСТВО БАНИ ИЛИ ХИДРОМАСАЖНИ СИСТЕМИ

С 250-литровия си обемен бойлер, SUPER TRIO/TRIO TOP осигурява достатъчно битова гореща вода за самостоятелни жилища, вили, просторни апартаменти и многофамилни сгради, които изискват обилен достъп до гореща вода за хидромасажни вани или едновременна употреба от няколко потребители.

Ефективност и икономия на енергия за производство на топла вода SUPER TRIO/TRIO TOP предлага възможността за производство на битова гореща вода чрез термопомпа и слънчева енергия, като предоставя опция за допълнителен комплект, който може да бъде интегриран в избраната система.

Минимизиране на електроенергийната консумация За тези, които целят да сведат до минимум потреблението на електроенергия, SUPER TRIO/TRIO TOP предоставя възможност за включване на фотоволтаична система. Така термопомпата използва безплатната слънчева енергия, което води до значителни икономии по един напълно екологичен начин.

Изключителен комфорт за домове с множество бани и хидромасажни системи С 250-литровия си обемен бойлер, SUPER TRIO/TRIO TOP осигурява достатъчно битова гореща вода за самостоятелни жилища, вили, просторни апартаменти и многофамилни сгради, които изискват обилен достъп до гореща вода за хидромасажни вани или едновременна употреба от няколко потребители.
Колко мога да спестя, ако си инсталирам хибридна термопомпа от IMMERGAS?

Спестяванията варират в зависимост от текущата ви система за отопление, изолацията на дома и климатичните условия. Потребителите могат да очакват намаление на разходите за енергия с до 50% в сравнение с традиционните системи за отопление.

Как мога да разбера коя система е най-подходяща за моя дом?

Хибридните термопомпи са гъвкави и могат да бъдат инсталирани в повечето домове.
Най-добрият начин е да се консултирате с наш експерт, който ще направи оценка на вашите нужди и ще предложи най-подходящото решение.


Колко струва една хибридна термопомпена система от IMMERGAS?

Цената за хибридна термопомпа варира в зависимост от конкретните нужди и размера на жилището. За точна оферта, моля свържете се с нас.


Как хибридните термопомпи се справят с екстремни температури?

Хибридните термопомпи се адаптират безпроблемно към екстремни температури, като комбинират ефикасността на електрическата термопомпа и мощта на газовия котел. Тази гъвкава система осигурява стабилно отопление и охлаждане във всички климатични условия, гарантирайки енергийна ефективност и комфорт за потребителите.

Как работят хибридните термопомпи на IMMERGAS?

Хибридните термопомпи на IMMERGAS съчетават електрическа термопомпа и газов котел, за да осигурят ефективно отопление и охлаждане на дома. Те автоматично избират най-енергийно ефективния режим на работа в зависимост от външните температури и потребностите на помещението, което води до оптимизация на разходите за енергия и повишаване на комфорта.

Нужна ли е специална поддръжка на хибридната система?

Редовната професионална поддръжка е препоръчителна за оптимална работа и дълготрайност на системите. Amax Gas предлага специализирани услуги за поддръжка.

Предлага ли Амакс Газ гаранция за своите хибридни термопомпи?

Да, фирмата предлага 5 години гаранция, както и сервизна дейност.

Възможно ли е SUPER TRIO/TRIO TOP да обслужва няколко бани и хидромасажни системи едновременно?

Да, SUPER TRIO/TRIO TOP е специално проектиран с 250-литров обемен бойлер, който е идеален за домове с високи изисквания за гореща вода, включително сгради с множество бани и хидромасажни системи. Тази система гарантира непрекъснато и обилно снабдяване с гореща вода, дори при едновременна употреба от няколко потребители.

Каква поддръжка изисква SUPER TRIO/TRIO TOP системата?

SUPER TRIO/TRIO TOP е проектиран с мисъл за минимална поддръжка, като се изисква само редовен годишен преглед от наша страна.
Amax Gas предлага специализирани услуги за поддръжка.