Winterwarm DXA

Отоплителите DXА са с директно изгаряне на газ или нафта, специално разработени от Winterwarm за селскостопанското и оранжерийното производство. Тези отоплители са със здрава конструкция, изцяло изработени от неръждаема стомана за трайна и ефективна работа, въз основа на добре позната концепция.

Код на продукта:  DXA 75, DXA 100, DXA 120

Продуктов код: DXA

Winterwarm DXC

DXC са отоплители с индиректно изгаряне и затворена горивна камера, специално разработени за птицеферми, тъй като емисиите на CO2 въглероден диоксид се отвеждат извън помещението. Следователно, значително по-малко топлинна мощност ще е необходима за поддържане на необходимата температура в помещението, като по този начин могат да бъдат намалени значително разходите за енергия .

Код на продукта:  DXC 60, DXC 80, DXC 100

Продуктов код: DXC

Winterwarm DXE

Winterwarm представя серия DXE. Тази уникална концепция за отопление на птицеферми е проектирана за инсталиране на външната страна на стените на помещенията. Отопляваният въздух циркулира през входния отвор разположен от едната страна на апарата и се подава в помещението през напорния отвор, разположен в другия му край. Благодарение на външния монтаж, димните газове от горивния процес на апарата се отвеждат директно извън обема на отопляемото помещение. Предимства: Предпоставка за значителни икономии на енергия, както се изисква по-малко вентилиране на помещенията, ниско влагосъдържание на средата, гарантирани ниски емисии на вредности от директен горивен процес в сравнение с традиционните методи на отопление на помещения за птицеферми.

Код на продукта:  DXE 80, DXE100

Продуктов код: DXE