Соларните системи произвеждат възобновяема чиста енергия от слънцето, която е на разположение всеки ден от годината. Инсталирането на слънчеви панели в дома и изграждането на цялостна система, помага за борбата с емисиите на парникови газове и намалява колективната ни зависимост от изкопаемите горива.