Стаен хигростат

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

3.023302

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързани продукти

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане. Използва се в комбинация с MAGIS HERCULES ErP.

Нагоре