Стаен хигростат

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

3.023302

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързани продукти

Програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане. Използва се в комбинация с MAGIS HERCULES ErP.

Нагоре