Температурна сонда – БГВ

3.025467

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързана към платката на котела, тя измерва температурата в обемния бойлер за БГВ

Нагоре