Температурна сонда-контактна

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

3.015267

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Нагоре