Дистанционен интерфейс за VICTRIX PRO

3.020358

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Това е управляващо модулационно устройство, за оптимизиране и климатично управление на стайна температурата.
То може да се използва само за системи с единичен температурен контрол
Клас на температурен контрол V* или VI
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 3%* или 4%

Нагоре