Температурна сонда - подаваща

3.024245

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързана към платката на котела, тя измерва подаващата температура след хидросъединителя

Нагоре