Поддържаща конзола за димоотвод Ø 60

3.011600

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

регулируема

Нагоре