Комплект тръбни скоби Ø 60

3.012145

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

5 бр. Ø 60

Нагоре