Коляно с преход Ø 60/80 за коминна система Ø 60

3.012153

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

опора и заключващ пръстен за коляно Ø 60, скоба, преход Ø 80 - Ø 60

Нагоре