Ревизионна врата за коминна система

3.012008

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

декоративен панел, розетка и уплътнителна подложка

Нагоре