Сонда за външна температура

3.024511

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Клас на температурен контрол II*, VI или VII
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 2%*, 4 или 3,5%

Нагоре