Нагревател 5 kW

За бойлери UB 1000/1500 ErP и UB 750 ErP

3.020862

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

За бойлери UB 1000/1500 ErP и UB 750 ErP

Свързани продукти

За VICTRIX ZEUS SUPERIOR ErP, VICTRIX ZEUS 26 ErP, VICTRIX SUPERIOR ErP/X ErP, VICTRIX MAIOR TT ErP/ X ErP, VICTRIX TT ErP/ X ErP, VICTRIX EXA/X ErP

За VICTRIX X TT ErP, VICTRIX EXA 24 X ErP, VICTRIX X TT и VICTRIX MAIOR 35 X TT ErP (в комбинация с код 3.024907)

За VICTRIX TT ErP, VICTRIX EXA ErP и VICTRIX TT

За VICTRIX X TT , VICTRIX EXA 24 X ErP и VICTRIX X TT ErP

За 2-ва UB INOX 120 ErP или 2 UB INOX 200 ErP в паралел

За свързване с котел MAGIS VICTRIX ErP

За бойлери INOXSTOR 200/300/500 ErP и UB 550/750 ErP

За бойлери UB 1000/1500 ErP и UB 750 ErP

Нагоре