DIM 2 ZONES ErP

Хидравлично зониращо табло за системи с две зони.

Хидравличен колектор-сепаратор, две електронни помпи с ниска консумация и електронна платка.

3.025607

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Хидравлични зониращи табла за управление на отоплителни инсталации с високо- и нискотемпературни зони

Създадени от Immergas, за да облекчат работата на инсталатора, спестявайки време и средства, DIM ЕrP са готови за вграждане хидравлични зониращи табла за управление на отоплителни инсталации със зони с еднородни и/или смесени температурни режими. Таблата за хидравлично зониране DIM ErP са пълни комплекти, предназначени за разпределение на топлината на независимо контролирани отоплителни зони в системата спрямо подаващите температури, а вграденият електронен зонов контролер позволява функция за термоклиматична компенсация, отделно на всяка една от зоните. Всички модели зониращи табла са в комплект с естетически корпус, (подобен на затворен шкаф), който лесно може да се инсталира под котела.

 • Налични 4 модела
 • Стандартно монтиран хидравличен сепаратор
 • Енергоспестяващи благодарение на електронни помпи с ниска консумация
 • Възвратен клапан за всяка от зоните
 • Терморегулационно управление на всяка една от зоните чрез термостат, външна температурна сонда
 • Възможност за параметриране на всеки един смесителен кръг в два режима от 25-50°C или от 35 до 75°C
 • Корелация по външна температура на всеки един от смесителните кръгове при наличие на сонда за външна температура
 • BUS комуникация с управлението на котел Immergas
 • Инсталационно табло подготвено и за вграждане в стена
 • Каскадно, последователно или паралелно свързване до 4 табла към един котел
third-img-victrix.jpg
victrix-maior-28-tt-1-erp-victrix-second

Кога трябва да се използват разпределителите зониращи табла DIM?

 • когато налично разполагаемият напор на циркулационната помпа на котела е по- нисък от хидравличното съпротивление на системата (например: при по-големи системи, стари системи, подово отопление, вентилаторни конвектори)
 • за да се раздели инсталацията на зони, с необходимост от поддържане на подаващи температури и/или различни времеви графици, поддържащи комфортни и икономични температури в помещенията (например сграда, разделена на сервизна и жилищна част)
 • за да се раздели инсталацията на зони, за които се изискват различни температури на подаване (смесено подово и радиаторно отопление)
 • за да се гарантира циркулация в кръговете за отопление (и охлаждане при версиите за хибридни и термопомпени системи) при съвместни режими на зонови циркулационни помпи и производство на БГВ от топлогенератори
 • за да бъдат елиминирани случаите от сработване на защитата на отоплителните котли, при смяна на режимите от отопление към производство на БГВ и обратно; при връщане на по-високи или по-ниски температури от очакваните от управлението на уреда
 • за да се осигури наличие на хидравличен сепаратор между помпата на котела и вторичните зонови помпи

Как работи DIM ErP?

Когато една система съдържа първичен контур с топлогенератор (или студогенератор при хибридни и термопомпени системи) със собствена помпа, обслужваща модулацията на агрегата и вторичен контур, с една или повече разпределителни помпи, могат да възникнат неблагоприятни условия в системата, при които помпите взаимодействат, създавайки необичайни вариации в дебита и налягането на контурите. DIM ЕrP позволява свързаните към него първичен и вторичен контур да бъдат хидравлично независими един от друг - потокът в единия контур не създава поток в другия, ако загубата на налягане в общата секция е незначителна.

В този случай дебитът в съответните контури зависи изключително от характеристиките на дебита на помпите, предотвратявайки взаимно нежелано влияние, причинено от последователно свързване. Следователно, използването на зониращото табло DIM ErP означава, че потокът във вторичния контур циркулира само, когато съответната помпа е включена, което позволява на системата да отговаря на специфичните изисквания за натоварване по това време. Когато вторичната помпа е изключена, няма циркулация във вторичния контур - целият дебит, произведен от първичната помпа преминава през хидравлично зониращото табло.

Предаването на работни данни чрез BUS комуникация между зоните на DIM таблата и котела е гаранция за правилното поведение на топлогенератора, в съответствие с изискванията на всяка една от зоните и избягване на нежеланото му блокиране при отчетени неподходящи стойности на температурата на връщане към него.

third-img-victrix.jpg
victrix-maior-28-tt-1-erp-victrix-second

Предимства:

ГОТОВА ЗА ВГРАЖДАНЕ - ОПРОСТЕНО ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН – уникалният дизайн на DIM ErP значително опростява проектирането, инсталирането и контрола на отоплителните зони, тъй като всяка зона или контури на котела могат да бъдат планирани като отделен модул, без да е необходимо да се отчита ефектът му върху останалата част от системата. Отделната отоплителна зона работи независимо от всички останали. Когато помпата в определена зона или контур на котела е неактивна, водата не се движи в този контур, като това се постига без моторизирани вентили.

ПО-МАЛКО РАЗХОДИ - по-малко части, по-опростен дизайн и по-лесно монтиране значително намаляват разходите за монтаж.

АВТОМАТИЧНО СЕ ОБСЛУЖВАТ РАЗЛИЧНИ ДЕБИТИ - допълнително предимство на независимостта на всеки контур е, че могат да се определят различни скорости на потока, без да се създават конфликти, при условие че основната помпа е оразмерена така, че да обслужва общия дебит.

КОМФОРТ – използването на хидравлични зониращи табла DIM позволява независим контрол на различни зони на отопление (и охлаждане при версиите за хибридни и термопомпени системи), използващи външна температурна сонда и модулационен термостат. Наличието на двете устройства във всеки един зониран кръг е предпоставка за оптимизирана функция на термоклиматична компенсация, спрямо промените на външната температура. По този начин се гарантира постигането на желаната температура в различни помещения, с оптимален енергиен разход.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ – контролер с възможност за управление на времето с използване на независима външна температурна сонда, като опция.

ЛЕСЕН МОНТАЖ – благодарение на компактните си размери и специално конструиран дизайн, таблото е готово за вграждане и лесно може да се монтира на различни места в жилището.

ИКОНОМИЧНА РАБОТА – енергоспестяващи, електронно управлявани помпи с висока ефективност.

УНИВЕРСАЛНОСТ – възможност за работа с всеки газов котел Immergas с BUS комуникация. За пълен контрол на отоплителните зони използвайте стайни термостати ON / OFF (напр. TYBOX), в количество, равно на броя на отоплителните зони.

Технически данни

Максималнно работно налягане3 bar
Максимална работна температура90 °C
Водoсъдържание1,3 l
Наличен напор при дебит 1000 l / h (директна зона)31,40 kPa (3,20m H2O)
Тегло на празно устройство17,3 kg
Тегло на пълно устройството18,6 kg
Електрическо захранване230/50 V/Hz
Максимална консумация на ток0,62 A
Инсталирана електрическа мощност100 W
Консумация на енергия в режим на готовност1,2 W
Степен на електрическа защитаIPX5D
Максимално разстояние от котела15 m

Размери и връзки

Връзки
ABCDEF
3/4” - 3/4”3/4” - 3/4”
връщане от зона 1 - връщане от зона 2зона 2 подаване - зона 1 подаване

Характеристики на помпата

Количеството топлина, което може да се достави в дадена зона, посредством хидравлично зониращо табло DIM ErP, зависи от потока на отоплителната среда в хидравличния кръг, който зависи от височината повдигане на циркулационната помпа и хидравлично съпротивление на инсталацията.

CРазполагаем напор на циркулационната помпа към системата с превключвател в позиция C4 (фабрична настройка)
DРазполагаем напор на циркулационната помпа към системата с превключвател в позиция C3
EРазполагаем напор на циркулационната помпа към системата с превключвател в позиция P2
FРазполагаем напор на циркулационната помпа към системата с превключвател в позиция P1
GЕлектрическа консумация на помпата с превключвател в позиция C4 (пунктирана линия)
HЕлектрическа консумация на помпата с превключвател в позиция C3 (пунктирана линия)
IЕлектрическа консумация на помпата с превключвател в позиция P2 (пунктирана линия)
LЕлектрическа консумация на помпата с превключвател в позиция P1 (пунктирана линия)

Помпа с директна зона

Помпа нискотемпературна зона

ХИДРАВЛИЧНО ЗОНИРАЩО ТАБЛО - 2 ЗОНИ

DIM 2 ЗОНИ - за обслужването на две независими зони с еднаква температура на отоплителната среда.

Легенда
1хидросъединител/колектор
2дренажен кран
3циркулационна помпа зона 1
4контролер
5възвратен клапан зона I
6циркулационна помпа зона II
7възвратен клапан зона II

Свързани продукти

Хидравлично зониращо табло за системи с три зони. Хидравличен колектор-сепаратор, три електронни помпи с ниска консумация и електронна платка.

Хидравлично зониращо табло за смесени системи с 1 нискотемпературна и 1 високотемпературна зона. Хидравличен колектор-сепаратор, две електронни помпи с ниска консумация, един смесителен вентил и електронна платка.

Хидравлично зониращо табло за смесени системи с 2 нискотемпературни и 1 високотемпературна зони. Хидравличен колектор-сепаратор, три електронни помпи с ниска консумация, два смесителни вентила и електронна платка.

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За HERCULES SOLAR 26 ErP и HERCULES CONDENSING ErP

За свързване с термопомпа MAGIS HERCULES ErP

За свързване с термопомпа MAGIS HERCULES ErP

За свързване с котел MAGIS VICTRIX ErP

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Ползва се при лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

За приложение без системен контролер

Директна зона означава, работеща при максимална температура настройка AUDAX TOP ErP (60°C).

Нагоре