Стенна конзола за каскаден и зонов контролер

3.015244

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

За управление на каскадни системи с VICTRIX PRO и максимално 3 отоплителни кръга и 1 за БГВ
Клас на температурен контрол VI* или VIII
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 4%* or 5%

Нагоре