ARES 150 TEC ErP

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 150 kW

Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 146,1 kW
Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 150,0 kW
Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 97,4 %
Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 100,0 %
Модулация на мощността От 12,0 до 150,0 kW
Размери (ВхШхД) 1150 x 764 x 770 mm
Тегло на празен уред 175,0 kg

3.025682

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

ARES TEC ErP Модулен стоящ кондензен котел.

Подходящо техническо решение за нови инсталации или реконструкция на съществуващи такива. Благодарение на широкият обхват на модулация на мощността ( 1:30 ) ARES TEC ErP постига висока сезонна ефективност. Изключително тихи и с много добро съотношение между мощност-размери-тегло тази гама котли могат да бъдат монтирани в малки помещения. ARES TEC ErP не е просто кондензен котел, а модулен котел състоящ се от няколко независими горивни камери управлявани от един електронен контролер. Възможно е свързване на до 8 котела в каскадна хидравлична схема, която може да се управлява от един контролер. ARES TEC ErP може да се монтира в закрити или частично защитени открити помещения, благодарение на вградената защитата против замръзване до -5 ̊С Поради ниските нива на емисии на въглероден оксид (СО) и азотен оксид (NOx), ARES TEC ErP принадлежи към клас 5 – най-екологичният клас спрямо европейските стандарти UNI EN 297 и UNI EN 483

Тип котел За отопление
Място на инсталиране Вътрешно и външно
Тип монтаж Стоящ

-Топлинна мощност 150,0 kW
-Висока ефективност и ниски емисии, благодарение на кондензната технология
-Напълно автоматизиран процес на управление
-Възможно външно и вътрешно инсталиране (клас IPX5D)
-Редуцирани NOx емисии (< 31 ppm)
-Изключително тих
-Голям набор от разполагаеми аксесоари
-Всяка термична единица съдържаща се в ARES TEC ErP е окомплектована с: модулационна радиационна пре-микс горелка, двустепеннен газов вентил, електронно запалване и йонизационен контрол, NTC температурни сонди, предпазни термостати и наблюдателно стъкло.

Свързани продукти

Стенен кондензен котел Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 34,0 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 37,3 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 97,3 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 107,0 % Модулация на мощността От 3,7 до 37,3 kW Размери (ВхШхД) 843 x 442 x 453 mm Тегло на празен уред 51,2 kg

Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 49,9 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 54,8 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 97,3 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 106,8 % Модулация на мощността От 5,5 до 54,8 kW Размери (ВхШхД) 843 x 442 x 453 mm Тегло на празен уред 51,4 kg

Стенен кондензен котел Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 73,0 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 80,3 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 97,0 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 106,6 % Модулация на мощността От 8,0 до 80,3 kW Размери (ВхШхД) 1038 x 600 x 497 mm Тегло на празен уред 79,5 kg

Стенен кондензен котел Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 90,0 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 98,8 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 97,5 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 107,0 % Модулация на мощността От 9,9 до 98,8 kW Размери (ВхШхД) 1038 x 600 x 497 mm Тегло на празен уред 95,9 kg

Стенен кондензен котел Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 111,0 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 121,7 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 97,3 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 106,7 % Модулация на мощността От 12,2 до 121,7 kW Размери (ВхШхД) 1038 x 600 x 497 mm Тегло на празен уред 102,5 kg

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 200,4 kW Топлинна мощност за отопление 80-60 ̊C 195,2 kW Топлинна мощност за отопление 50-30 ̊C 200,4 kW Ефективност при максимална мощност 80-60 ̊C 97,6 % Ефективност при максимална мощност 50-30 ̊C 100,2 % Модулация на мощността От 12,0 до 200,4 kW Размери (ВхШхД) 1150 x 1032 x 770...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 251,2 kW Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 244,5 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 251,2 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 97,8 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 100,5 % Модулация на мощността От 12,6 до 251,2 kW Размери (ВхШхД) 1150 x...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 302,7 kW. Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 294,0 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 302,7 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 98,0 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 100,9 % Модулация на мощността От 12,1 до 302,7 kW Размери (ВхШхД) 1150 x...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 354,6 kW Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 341,8 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 354,6 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 98,2 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 101,9 % Модулация на мощността От 12,4 до 354,6 kW Размери (ВхШхД) 1150 x...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 445,4 kW Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C 424,3 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 445,4 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 98,2 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 103,1 % Модулация на мощността От 22,3 до 445,4 kW Размери (ВхШхД) 1448 x 1087...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 557,8 kW Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 530,3 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 557,8 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 98,2 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 103,3 % Модулация на мощността От 22,3 до 557,8 kW Размери (ВхШхД) 1448 x...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 670 kW Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 636,4 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 670,0 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 98,2 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 103,4 % Модулация на мощността От 20,0 до 670,0 kW Размери (ВхШхД) 1448 x 1355...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 783,2 kW Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 742,5 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 783,2 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 98,2 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 103,6 % Модулация на мощността От 23,4 до 783,2 kW Размери (ВхШхД) 1448 x...

Модулен стоящ кондензен котел за термични съоръжения с мощност от 900,3 kW Топлинна мощност за отопление (80-60 ̊C) 848,5 kW Топлинна мощност за отопление (50-30 ̊C) 900,3 kW Ефективност при максимална мощност (80-60 ̊C) 98,2 % Ефективност при максимална мощност (50-30 ̊C) 104,2 % Модулация на мощността От 22,5 до 900,3 kW Размери (ВхШхД) 1448 x...

Нагоре