Външно табло за предпазен к-т и пластинчат топлообменник – мод. 150 kW ÷ 350 kW

3.023672

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Нагоре