Външна температурна сонда

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

3.014083

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Клас на температурен контрол: II*, VI или VII
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 2%*, 4% или 3,5%

Свързани продукти

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Позволяваща комуникация между зонови вентили CAR или Super CAR, за изпращане на алармени сигнали, за управление на външна помпа и др.

Позволяваща комуникация между зонови вентили и CAR или Super CAR

Програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат

Нагоре