Стаен хигро-термостат

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане. Използва се в комбинация с MAGIS HERCULES ErP.

3.021524

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Клас на температурен контрол V* или VI
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 3%* или 4%

Свързани продукти

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Нагоре