Зонален контролер

3.015264

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Клас на температурен контрол V* или VI
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 3%* или 4%

Нагоре