Допълнителен димоотводен колектор за 5-ти котел Ø 250

3.024667

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

С възвратни клапи VICTRIX PRO 100/120

Нагоре