Допълнителен димоотводен колектор VICTRIX PRO 35/55 Ø 160

3.024280

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

С възвратни клапи за 3-ти котел в каскада

Нагоре