Димоотводен колектор за 2-ва VICTRIX PRO 80/100/120 Ø 200

3.024281

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

С възвратни клапи за димоотвеждане в каскада

Нагоре