К-т бай-пас

3.024519

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

За VICTRIX PRO 35/55 Комплектът е предвиден за системи (без хидравличен съединител), при които дебита може да бъде под 850 л/ч. Стандартно изолиран

Нагоре