Предпазен комплект с филтър за модели 440/550/660/770

3.023657

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Нагоре