Трипътен вентил за БГВ

3.023950

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

За свързване с външен обемен бойлер захранване 230 V (с температурна сонда)

Нагоре