Фланец-адаптор Ø 125 за коминна система C9*

За директно подаване на въздух при коминни системи

3.022033

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

система C9 - За засмукване на въздух директно от шахта, в която димните газове се отвеждат с помощта на система от тръбопроводи

Нагоре