Хоризонтален концентричен ДВК Ø 60/100

3.024598

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Максимална дължина 11,9 m.

Нагоре