Фланец + коляно + удължение Ø 80 за димоотваждане

3.016365

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Нагоре