Фланец Ø 60/100 с преход Ø 80/125

3.022990

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

За приложение с концентрични ДВК.

Нагоре