Газдетекторна централа с 4 прагови релета

За мпнтаж на DIN шина

КодМоделОписание
39281504CE100Γaздeтeктopнa цeнтpaлa CE 100

CE100

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързани продукти

Приложима за О2, СО, взривопасни газове и други газове. Код Модел Описание Степен на защита - ID250-O Метан IP40 37521605 ID250-C Пропан-бутан IP40 - ID250-P Въглероден оксид IP40 37521606 ID250-P Въглероден оксид IP40 - ID250-P Въглероден оксид IP40

За 3 каталитични датчика Код Модел Описание Степен на защита 39060632 SE148K Метан IP54 39060655 SE148EC Въглероден диоксид IP54

Код Модел Описание 39281509 CE101 Paзшиpeниe зa CE 100

Код Модел Описание 39281507 AL100 AL-100 Зaxpaнвaнe зa CE100 AL-100

Код Модел Описание 39281508 BA100 Литиeвo-йoннa бaтepия 39281505 AL101 AL-101 Зaxpaнвaнe зa oлoвнa бaтepия 39281506 AL102 AL-102 Зaxpaнвaнe зa литиeвa бaтepия

Позволява дистанционно контролиране на централата посредством SMS. Трябва да се инсталира на открито. Код Модел Описание 35571614 GSM02 GSM кoнтpoл нa DIN мoдyл

Нагоре