Предпазен комплект G 2” ½ за каскада VICTRIX PRO 35/55

3.023955

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Комплекта съдържа (с термометър, сонда за термометър, предпазен термостат с ръчно възстановяване, манометър, мано-метричен кран, предпазен пресостат с ръчно възстановяване, газов отсекателен кръг, извод за разши-рителен съд). Стандартно изолиран.

Свързани продукти

Нагоре