FITTINGS - G.0195

Холендър за разходомер

Код G0195S26 G0195S20 G0195S22 G0195S23
Размер 3/4"x1"1/4 1"x1"1/4 1"1/2x2" 2"x2"1/2
Тегло гр. 189 191 485 720

G.0195

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

В проложеният продуктов каталог може да откриете информация относно конструктивно описание, габаритни размери, диапазон на работно налягане и температура, хидравлично съпротивление и химическа устойчивост.

Нагоре