Контролер за зони и помпи

Максимално 3 бр.

3.011668

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Клас на температурен контрол: II*, VI или VII Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 2%*, 4% или 3,5%Клас на температурен контрол: II*, VI или VII Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 2%*, 4% или 3,5%

Свързани продукти

Пакет Smart Home - включва: Tydom 1.0 + Tybox 137+ Налични за продажба и като индивидуални продукти.Код на продукта: 9700105

Безжичен програмируем седмичен термостатКод на продукта: 6053073

Програмируем седмичен термостатКод на продукта: 6053072

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Позволяваща комуникация между зонови вентили CAR или Super CAR, за изпращане на алармени сигнали, за управление на външна помпа и др.

Позволяваща комуникация между зонови вентили и CAR или Super CAR

Нагоре