Температурна сонда за солар

3.021452

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Клас на температурен контрол: IV* Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 2%*Клас на температурен контрол: IV* Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 2%*

Свързани продукти

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Позволяваща комуникация между зонови вентили CAR или Super CAR, за изпращане на алармени сигнали, за управление на външна помпа и др.

Позволяваща комуникация между зонови вентили и CAR или Super CAR

Програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат

Нагоре