CARv2

3.021395

Модулационен контролер и седмичен термостат

Клас на температурен контрол: V* или VI

Свързани продукти

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Позволяваща комуникация между зонови вентили CAR или Super CAR, за изпращане на алармени сигнали, за управление на външна помпа и др.

Позволяваща комуникация между зонови вентили и CAR или Super CAR

Програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат с безжична външна температурна сонда

Нагоре