Дистанционен зонален контролер

3.023364

Използва се с MAGIS HERCULES ErP

Клас на температурен контрол V* или VI
Принос към сезонната енергийна ефективност за отопление 3%* или 4%

Свързани продукти

Програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат с безжична външна температурна сонда

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане. Използва се в комбинация с MAGIS HERCULES ErP.

Нагоре