Външно табло за предпазен к-т и пластинчат топлообменник – мод. 440 kW ÷ 900 kW

3.023673

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Нагоре