Електронен анод

За обемни бойлери до 500 л

3.020344

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

Свързани продукти

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Позволяваща комуникация между зонови вентили CAR или Super CAR, за изпращане на алармени сигнали, за управление на външна помпа и др.

Позволяваща комуникация между зонови вентили и CAR или Super CAR

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане. Използва се в комбинация с MAGIS HERCULES ErP.

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Нагоре