Интерфейсна платка за комуникационна система DOMINUS

3.026273

Свързани продукти

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Модулационен контролер и седмичен термостат

Програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат

Безжичен програмируем седмичен термостат с безжична външна температурна сонда

Позволява на котела да функционира с променлива температура според климатичните условия

Позволяваща комуникация между зонови вентили CAR или Super CAR, за изпращане на алармени сигнали, за управление на външна помпа и др.

Позволяваща комуникация между зонови вентили и CAR или Super CAR

За обемни бойлери до 500 л

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане. Използва се в комбинация с MAGIS HERCULES ErP.

Използва се за лъчисти системи, които работят и в режим на охлаждане

Нагоре