Слънчеви Колектори

Слънчевите колектори или наречени още слънчеви панели имат разнообразни приложения, както за жилищни сгаради, така и за и търговски обекти, административни и обществени сгради, предлагайки ефективен начин за намаляване на енергийната консумацията. Те се използват не само за снабдяване с електроенергия, но и за отопление на вода. Слънчевите панели могат да се използват за дестилиране на вода на места, където има ограничение за достъп до чиста вода и за снабдяване с електричество на места, които са извън мрежата.

Колектор EPMA 4.0

Неръждаем обемен бойлер

Брутна площ на колектора, m²  4
Абсорбер площ, m²3,8
Оптична ефективност ƞ, % 80,1
Минимална годишна производителност на колектора,
съгласно със сертификат Keymark, kWh/m²
525

E.011405

*Гаранцията и прилежащите условия към нея важат само за уреди, закупени чрез дистрибуторската мрежа на Амакс газ на територията на Република България.

-Външна рамка с минимален риск от пропуск на влага изработена  от  един  профил,  гарантираща  съпротивимост  на огъване;
-Висококачествено силно пропускливо призматично стъкло  с дебелина  4  мм,  двустранно  залепено  със  специален термоустойчив силикон;
-Специална  система  „  на  клипс“  за  фиксиране  на  стъклото  към рамката на колектор;
-Абсорбер от алуминиев лист с дебелина 0,3 мм и със селективно покритие Blue Tec ЕТА plus;
-Надеждна  система  от  скрепителни  елементи    и  монтажни рамки за всички видове покриви и повърхности.
 

Свързани продукти

Плосък термосоларен панел – хоризонтален тип меандър с алуминиев абсорбер и медни тръби.Брутна площ на колектора, m² 2,65Абсорбер площ, m² 2,45Оптична ефективност ƞ, % 85,2Минимална годишна производителност на колектора, съгласно със сертификат Keymark, kWh/m² 525

Плосък термосоларен панел – тип меандър изцяло от алуминиева сплав.Брутна площ на колектора, m² 2,02Абсорбер площ, m² 1,86Оптична ефективност ƞ, %  80,9Минимална годишна производителност на колектора, съгласно със сертификат Keymark, kWh/m² 525

Плосък термосоларен панел – тип меандър с алуминиев абсорбер и медни тръби.Брутна площ на колектора, m² 2,64Абсорбер площ, m² 2,45Оптична ефективност ƞ, % 85,2Минимална годишна производителност на колектора, съгласно със сертификат Keymark, kWh/m² 525

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Соларен колектор с естествена циркулация за битова гореща вода и интегриран воден обем

Нагоре