Без категория

IMMERGAS представя: VICTRIX OMNIA – перфектното решение за замяна на стария газов котел

IMMERGAS представя: VICTRIX OMNIA – перфектното решение за замяна на стария газов котел

Лесно и бързо инсталиране, икономичност и висока ефективност

Признати в цял свят с високата си ефективност, технологичност и икономичност, серията газови котли от IMMMERGAS е разработена с една основна цел – комфортът у дома. Те са предназначени да отговарят на строги правила за безопасност и опазване на околната среда, като същевременно отговарят на стандартите за ефективност на новите отоплителни системи.

В България има хиляди газови котли, чието време за смяна е наближило и повечето от тези котли са с последователност на връзките за свързване по DIN.

Поради тази причина Immergas създаде VICTRIX OMNIA – котелът e със същата подредба на водни и газови съединения като старите генератори, което прави монтажа по-лесен, намалява времето за инсталиране и предлага много добро съотношение между цена и качество.

Новият VICTRIX OMNIA – газов котел със свързване по DIN, идеален за смяна на стари уреди

С изключително компактните си размери, котелът предлага множество решения за монтаж: в помещение, в ниша и навън – в частично защитени пространства.

Както всички кондензни котли на Immergas, VICTRIX OMNIA е сертифициран с клас А, проектиран да отговаря на Европейските Директиви за използване на енергия. VICTRIX OMNIA е газов котел, с пълно предварително смесване и оборудван с кондензационен модул от неръждаема стомана. Благодарение на модулационната циркулационна помпа с нисък разход, уредът постига високи нива на енергийна ефективност – за отопление на помещения и производство на гореща вода. Ето защо VICTRIX OMNIA e идеалното решение както за нови инсталации, така и за подмяна на съществуващи уреди.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

o Номинална топлинна мощност 20.2 kW (режим отопление) – 25.0 kW (режим БГВ)
o Компактни размери 738 В × 400 Ш × 235 Д mm
o Кондензен модул от неръждаема стомана
o Подходящ за подмяна на всички стари модели, независимо от производителя
o Непрекъснат адаптивен контрол на горивния процес
o Висока сезонна ефективност с модулиране на топлинната мощност от 20 до 100%
o Значителни икономии на енергия благодарение на електронна помпа с ниска консумация и PWM контрол, избор на константно ∆t от 5° C до 25° C
o Екологичен – Клас 6, най-добрият що се отнася до намалени емисии на азотни окиси (NOx)
o Добри хидравлични показатели благодарение на малките загуби на налягане в кондензационния модул
o Дебит на БГВ 12,5 l/min
o Технология за промяна на вида на газа чрез електронен клапан за подаване на газ и многофункционален електрод
o Регулируем байпас за отоплителни кръг
o Висок клас на електрозащита IPX5D
o Антизамръзваща система до -5° C (оционално до -15° C)

DIN тип на свързване – за лесно и бързо инсталиране

Благодарение на поредицата от съединения по DIN, VICTRIX OMNIA лесно може да бъде монтиран, когато се сменя стар котел с високи нива на консумация. Съединенията по DIN се характеризират с централен „G“ фитинг за газ между връзките за подаващия и връщащия кръг (M-R) на отоплителната система, и връзката за подаване на вода (съединенията към водопровода AF и подаването на гореща вода за битови нужди (АС).

Добри хидравлични показатели

Кодензационният модул, с който е оборудван VICTRIX OMNIA, е произведен с единична серпентина от неръждаема стомана. Липсата на множество части и паралелни контури осигурява висока надеждност и намалява броя на заваръчните съединения, което води до намаляване на риска от протичане.

Единичната спирала от неръждаема стомана без стеснявания позволява перфектно балансиран хидравличен поток и значително намалява загубите на налягане. Вътрешната секция, широка и с постоянно сечение, ограничава отлаганията и намалява риска от запушвания в случай на замърсявания във водата (например, в случай на смяна на котела на стари отоплителни системи). Поради това, VICTRIX OMNIA е идеален за смяна на стар котел.

Циркулационна помпа от клас „А“

Циркулационната помпа с малка консумация на енергия води до значителни икономии на енергия в сравнение с традиционните циркулационни помпи. Наличието на два сензора за температура – на подаване и на връщане позволява, непрекъснато модулиране на работните условия според изискванията на системата, увеличавайки сезонната ефективност.

Циркулационната помпа може да работи в следните режими: постоянна разлика в температурите Δt, пропорционален напор или постоянна честота на въртене.

Електронно управление на съотношението газ/въздух

Електронният газов вентил позволява управление на съотношението газ/въздух чрез многофункционален електрод, монтиран в горивната камера; електронната платка адаптира параметрите на горенето в случаи на изменения на плътността на въздуха или нагоривото. Друга важна особеност е, че дюзата няма нужда да бъде заменена при промяна на вида на газа (метан/пропан-бутан): котелът има уникален код на продукта и вие просто трябва да направите необходимите настройки чрез софтуера на електронната платка.

Решения за хибридни системи

VICTRIX OMNIA може да бъде монтиран в системи TRIO V2 / TRIO MONO V2. Котелът е подготвен за комбиниране с различни енергийни източници: кондензационни котли, термопомпи въздух–вода AUDAX, соларни панели, които позволяват подобряване на енергийните показатели на сградите и използване на възобновяеми източници на енергия, намалявайки вредните емисии.